O nás

LINGUA jazyková škola v Bánovciach nad Bebravou začala s výučbou cudzích jazykov  1. 9. 2003. V súčasnosti sa zameriavame na anglický a španielsky jazyk. Organizujeme hlavne skupinové kurzy pre mládež a dospelých v skupinách pre 6 až 12 účastníkov ako aj individuálne lekcie. Poskytujeme tiež výučbu anglického jazyka pre deti predškolského veku v materských školách. Okrem jazykového vzdelávania vykonávame aj úradné preklady z angličtiny.

 

Jazykové kurzy:

 Anglický jazyk zábavnou formou pre deti predškolského veku

  • 1 vyučovacia lekcia v trvaní 30 min. týždenne

 Skupinové kurzy anglického jazyka pre mládež a dospelých, úroveň A1 až B2

  • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne, 3 trimestre počas školského roka, spolu 150 vyučovacích hodín

 Skupinové kurzy španielskeho jazyka pre mládež a dospelých, úroveň A1 až B2

  • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne

 Individuálne lekcie podľa dohody

Preklady:   úradné preklady z a do anglického jazyka

                    tlmočenie