O nás

LINGUA jazyková škola v Bánovciach nad Bebravou začala s výučbou cudzích jazykov      1. 9. 2003. V súčasnosti sa zameriavame na anglický a španielsky jazyk. Organizujeme hlavne skupinové kurzy pre mládež a dospelých v skupinách pre 6 až 10 účastníkov ako aj individuálne lekcie. Poskytujeme tiež výučbu anglického jazyka pre deti predškolského veku v materských školách. Okrem jazykového vzdelávania vykonávame aj úradné preklady z angličtiny.

 

Jazykové kurzy:

 

Anglický jazyk zábavnou formou pre deti predškolského veku

 

  • 1 vyučovacia lekcia týždenne v trvaní 30 min.

 

Skupinové kurzy anglického jazyka pre mládež a dospelých, úroveň A1 až B2

 

  • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne, 3 trimestre počas školského roka, spolu 150 vyučovacích hodín

 

Skupinové kurzy španielskeho jazyka pre mládež a dospelých, úroveň A1 až B2

 

  • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne

 

Individuálne lekcie podľa dohody

 

Preklady:  

 

úradné preklady z a do anglického jazyka

tlmočenie