Aktuálna ponuka kurzov

 • jesenný trimester (september – december) začíname zápisom dňa 16. 9. 2020 o 16:00 v priestoroch jazykovej školy v budove Jednoty na Hviezdoslavovej ulici (bývalý ústav národného zdravia nad ortopedickou a chirurgickou ambulanciou) v Bánovciach nad Bebravou
 • polointenzívne skupinové kurzy angličtiny a španielčiny:
 • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (spolu 50 vyučovacích hodín)
 • vyučovanie v popoludňajších hodinách od 16:00 do 17:30 alebo od 17:30 do 19:00 v pondelok a stredu alebo v utorok a štvrtok
 • cena 95,- € / 50 vyučovacích hodín
 • učebnice pre anglický jazyk Face2face, pre španielsky jazyk Fiesta
 • vyučovanie prebieha v priestoroch jazykovej školy v budove Jednoty na Hviezdoslavovej ulici oproti nemocnici
 • možnosť pripojenia sa kedykoľvek v priebehu kurzu
 • kurzy anglického jazyka v materských školách
 • 1 x týždenne 30 minút
 • cena 50,- € / školský rok)
 • vyučovanie prebieha v priestoroch príslušnej materskej školy
 • individuálne kurzy anglického a španielskeho jazyka