Aktuálna ponuka kurzov:

 

 • jesenný trimester (september – december) začíname zápisom dňa 19. 9. 2022 o 16 00 v priestoroch jazykovej školy v budove Jednoty na Hviezdoslavovej ulici (bývalý Ústav národného zdravia nad ortopedickou a chirurgickou ambulanciou) v Bánovciach nad Bebravou
 • polointenzívne skupinové kurzy angličtiny:
 • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (spolu 50 vyučovacích hodín)
 • vyučovanie v popoludňajších hodinách od 16 00 do 17 30 alebo od 17 30 do 19 00 v pondelok a stredu alebo v utorok a štvrtok
 • cena 150,- € / 50 vyučovacích hodín
 • učebnice pre anglický jazyk Face2face, pre španielsky jazyk Fiesta
 • vyučovanie prebieha v priestoroch jazykovej školy v budove Jednoty na Hviezdoslavovej ulici oproti nemocnici
 • možnosť pripojenia sa kedykoľvek v priebehu kurzu

 

 • kurzy anglického jazyka v materských školách
 • 1 x týždenne 30 minút
 • cena 60,- € / školský rok)
 • vyučovanie prebieha v priestoroch príslušnej materskej školy

 

 • individuálne kurzy anglického a španielskeho jazyka