LINGUA jazyková škola v Bánovciach nad Bebravou začala s výučbou cudzích jazykov 1. 9. 2003. V súčasnosti sa zameriavame na anglický a španielsky jazyk. Organizujeme hlavne skupinové kurzy pre mládež a dospelých v skupinách pre 5 až 10 účastníkov ako aj individuálne lekcie. Poskytujeme tiež výučbu anglického jazyka pre deti predškolského veku v materských školách. Okrem jazykového vzdelávania vykonávame aj úradné preklady z angličtiny.

Jazykové kurzy:

Anglický jazyk zábavnou formou pre deti predškolského veku

  • 1 vyučovacia lekcia týždenne v trvaní 30 min.

Skupinové kurzy anglického jazyka pre mládež a dospelých, úroveň A1 až B2

  • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne, 3 trimestre počas školského roka, spolu 150 vyučovacích hodín

Skupinové kurzy španielskeho jazyka pre mládež a dospelých, úroveň A1 až B2

  • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne

Individuálne lekcie podľa dohody