LINGUA jazyková škola v Bánovciach nad Bebravou začala s výučbou cudzích jazykov
1. 9. 2003. V súčasnosti sa zameriavame na anglický a španielsky jazyk.
Organizujeme hlavne
skupinové kurzy pre mládež a dospelých v skupinách pre 5 až 10 účastníkov ako aj individuálne lekcie. Poskytujeme tiež výučbu anglického jazyka pre deti predškolského veku v materských školách.
Okrem jazykového vzdelávania vykonávame aj úradné preklady
z angličtiny.

Jazykové kurzy:

Anglický jazyk zábavnou formou pre deti predškolského veku
- 1 vyučovacia lekcia týždenne v trvaní 30 min.

Skupinové kurzy anglického jazyka pre mládež a dospelých, úroveň A1 až B2
- 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne, 3 trimestre počas školského roka, spolu 150
vyučovacích hodín

Skupinové kurzy španielskeho jazyka pre mládež a dospelých, úroveň A1 až B2
- 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne

- Individuálne lekcie podľa dohody